کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ ایران   /   نامه های ادوارد براون به سید حسن تقی زاده
نامه های ادوارد براون به سید حسن تقی زاده
زبان: فارسی
به کوشش: دکتر عباس زریاب خوئی، استاد ایرج افشار
سرعنوان موضوعی: براون‌، ادوارد گ‍ران‍وی‍ل‌ م‌۱۹۲۶ - 1862 > ن‍ام‍ه‌ه‍ا و ی‍ادب‍وده‍ا‎، ایران > تاریخ > انقلاب مشروطه، ۱۳۲۴ - ۱۳۲۷ق‌. > اسناد و مدارک
رده کنگره: ‎D‎S‎R‎ ‎1‎4‎0‎5‎ ‎/‎ب‎4‎ ‎ن‎2
نامه های ادوارد براون به سید حسن تقی زاده
نامه های ادوارد براون به سید حسن تقی زاده
امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۱ش.
شرح پدیدآور: به کوشش عباس زریاب، ایرج افشار
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
فروست: مجموعه‌ منابع‌ و اسناد تاریخی‌ دوره‌ قاجار؛۴
توضیح: مصور، نمونه‌، عکس‌.
کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
همچنین نگاه کنید
دکتر عباس زریاب خوئی دکتر عباس زریاب خوئی (به کوشش)
استاد ایرج افشار استاد ایرج افشار (به کوشش)
امیرکبیر امیرکبیر (ناشر)
امیرکبیر، کتابهای جیبی امیرکبیر، کتابهای جیبی (ناشر)