کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات فارسی   /   المختارات من الرسائل (کتابت‌ سال‌ ۶۹۳) در برگیرنده‌ رساله‌ فراق‌نامه‌ - ۴۷۹ فرمان‌ و حکم‌ و نامه‌ و داستان‌ پیل‌ و چکاو
المختارات من الرسائل (کتابت‌ سال‌ ۶۹۳) در برگیرنده‌ رساله‌ فراق‌نامه‌ - ۴۷۹ فرمان‌ و حکم‌ و نامه‌ و داستان‌ پیل‌ و چکاو
زبان: فارسی
گردآورنده: غلامرضا طاهر، استاد ایرج افشار
سرعنوان موضوعی: نامه های فارسی > قرن7ق.، ایران > تاریخ > قرن 7ق. > اس‍ن‍اد و م‍دارک‌
رده کنگره: ‎P‎I‎R‎ ‎4‎3‎0‎6‎ ‎/‎م‎3
المختارات من الرسائل (کتابت‌ سال‌ ۶۹۳) در برگیرنده‌ رساله‌ فراق‌نامه‌ - ۴۷۹ فرمان‌ و حکم‌ و نامه‌ و داستان‌ پیل‌ و چکاو
المختارات من الرسائل (کتابت‌ سال‌ ۶۹۳) در برگیرنده‌ رساله‌ فراق‌نامه‌ - ۴۷۹ فرمان‌ و حکم‌ و نامه‌ و داستان‌ پیل‌ و چکاو
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۸ش.
شرح پدیدآور: به کوشش غلامرضا طاهر، ایرج افشار؛ با بهره وری از سه فهرست مریم میر شمسی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
شابک: ‎۹۶۴-۶۰۵۳-۳۶-x
فروست: مجموعه‌ انتشارات‌ ادبی‌ و تاریخی‌ موقوفات‌ دکتر محمود افشار یزدی‌؛ شماره‌ ۷۲
توضیح: نمونه.
کتابنامه‌: ص‌. ۱۸۱.