کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات فارسی   /   فرهنگ ایران زمین
فرهنگ ایران زمین
زبان: فارسی
نویسنده جلد 30: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار
گردآورنده: استاد ایرج افشار
سرعنوان موضوعی: ایرانشناسی > مقاله ها و خطابه ها، مقاله های فارسی > قرن14
رده کنگره: ‎P‎I‎R‎ ‎4‎2‎8‎7‎ ‎/‎ف‎4
المطبوع من الكتاب:
فرهنگ ایران زمین
فرهنگ ایران زمین
انتشارات سخن، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۵ش.، 30 جلد
شرح پدیدآور: بنیاد گذاران محمدتقی دانش پژوه... [و دیگران]؛ زیرنظر و به کوشش [صاحب امتیاز] ایرج افشار
رده دیویی: ۸فا۴/ ۶۲۰۸
قطع: رقعى
نوع جلد: گالینگور
یادداشت: ج.۱- ۳۰ (چاپ سوم: ۱۳۸۵) و کتاب‌ حاضر طی‌ سالهای‌ ۱۳۲۴ - ۱۳۸۴ در ۳۰ جلد مجزا منتشر شده‌ است‌.
فرهنگ ایران زمین
فرهنگ ایران زمین
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، ۱۳۸۴ش.، 30 جلد
شرح پدیدآور: زیر نظر و به کوشش ایرج افشار؛ با همکاری چنگیز پهلوان
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
شابک: ‎۹۶۴-۶۰۵۳-۸۱-۱
فروست: بنیاد موقوفات‌ دکتر محمد افشار یزدی‌؛فروست‌ شماره‌ ۹۷. گنجینه‌ کلیات‌ و مقالات‌؛۲۹
توضیح: جدول‌، نمونه‌.
جلد ۲۲ - ۱ توسط انتشارات‌ سخن‌ در سالهای‌ ۱۳۵۶ - ۱۳۳۲؛ جلد ۲۲ تا ۲۸ توسط ناشران‌ مختلف‌ و جلد ۳۰ توسط بنیاد موقوفات‌ دکتر محمد افشار یزدی‌ منتشر شده است.
کتابنامه.
فرهنگ ایران زمین
فرهنگ ایران زمین
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ دوم، تهران، ۱۳۳۲ش.، 20 جلد
شرح پدیدآور: بنیادگذاران محمد تقی دانش پژوه، منوچهر ستوده، مصطفی مقربی، عباس زریاب خوئی، ایرج افشار؛ صاحب امتیاز ایرج افشار
قطع: رقعى
نوع جلد: گالینگور
فروست: موقوفات‌ دکتر محمود افشار یزدی‌؛ شماره‌ ۹۷. گنجینه‌ کلیات‌ و مقالات‌؛ ۲۹
توضیح: لد ۳۰ در سال‌ ۱۳۸۴ توسط بنیاد موقوفات‌ دکتر محمود افشار یزدی‌ با فروست‌ (شماره‌ ۹۷. گنجینه‌ کلیات‌ و مقالات‌؛ ۲۹) منتشر شده‌ است.‌