کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   اصول فقه شیعه   /   أجود الشروح
أجود الشروح
عنوان فرعی: فی شرح معالم الدین فی الاصول
زبان: عربی
نویسنده: محسن دوزدوزانی تبریزی
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎1‎5‎8‎/‎8‎6‎ ‎/‎م‎6‎0‎2‎2‎5‎ ‎د‎9
أجود الشروح
أجود الشروح
دار العلم، چاپ دوم، قم، ۱۳۷۲ش.، 2 جلد
شرح پدیدآور: تالیف المیرزا محسن الدوزدوزانی التبریزی
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
آثار مرتبط
معالم الدین وملاذ المجتهدین ۱. معالم الدین وملاذ المجتهدین (شرح برای)
المقدمه فی اصول الفقه
نویسنده: صاحب معالم
• معالم الدین، مکتبة الدواری، قم، مصحح: عبدالحسین محمد علی بقال
شریف الرضی، قم، ۲ش.
• معالم الدین و ملاذ المجتهدین، کتابفروشی اسلامیه، تهران، ۲ش.
• معالم الدین و ملاذ المجتهدین، دانشگاه مک گیل،موسسه مطالعات اسلامی، تهران، ۱۳۶۲ش.
همچنین نگاه کنید
محسن دوزدوزانی تبریزی محسن دوزدوزانی تبریزی (نویسنده)
دار العلم دار العلم (ناشر)