کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   منطق   /   شرح فارسی و حل تمرینهای المنطق
شرح فارسی و حل تمرینهای المنطق
زبان: فارسی
شارح: مصطفی حسینی دشتی
سرعنوان موضوعی: منطق
رده کنگره: ‎B‎C‎ ‎5‎0‎ ‎/‎م‎6‎ ‎م‎7‎8
المنطق
المنطق
موسسه فرهنگی آرایه، تهران، ۱۳۸۱ش.، 2 جلد
شرح پدیدآور: محمدرضا المظفر؛ تصحیح ، شرح فارسی و حل تمرینها مصطفی حسینی دشتی
مصحح: مصطفی حسینی دشتی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
شابک: ۹۶۴۶۰۷۴۵۴-۵
آثار مرتبط
المنطق ۱. المنطق (شرح برای)
نویسنده: شیخ محمد رضا مظفر
مطبعة النعمان، چاپ چهارم، نجف، 1968م.، 2 جلد
واریان، قم، ۱۳۸۰ش.، 3 جلد، محقق: سید علی حسینی، با تعلیق: سید علی حسینی، مصحح: سید علی حسینی
موسسه اسماعیلیان، چاپ هفتم، قم، ۱۳۷۵ش.، 3 جلد
انتشارات الهام، تهران، ۱۳۷۷ش.، 3 جلد
مکتبه بصیرتی، چاپ سوم، قم، ۱۴۰۸ش.، 3 جلد
مطبعة النعمان، قم، ۲ش.
همچنین نگاه کنید
مصطفی حسینی دشتی مصطفی حسینی دشتی (شارح)
موسسه فرهنگی آرایه موسسه فرهنگی آرایه (ناشر)