کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   امام علی علیه السلام   /   ولید الکعبة
ولید الکعبة
زبان: عربی
گردآورنده: استاد سید محمدرضا حسینی جلالی
سرعنوان موضوعی: علی ابن ابی طالب (ع)، ‌امام اول، 23 قبل از هجرت- 40 ق. > میلاد، علی ابن ابی طالب (ع)، ‌امام اول، 23 قبل از هجرت- 40 ق. > میلاد > شعر، علی ابن ابی طالب (ع)، ‌امام اول، 23 قبل از هجرت- 40 ق. > احادیث
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎3‎7‎/‎3‎ ‎/‎ح‎5‎3‎ ‎و‎8
ولید الکعبة
ولید الکعبة
المکتبة الحیدریة، چاپ اول، قم، ۱۳۸۳ش.
شرح پدیدآور: اعداد و تقدیم محمدرضا الحسینی الجلالی
قطع: وزيرى
نوع جلد: سلفون سخت
شابک: ۹۶۴-۸۱۶۳-۹۲-۸
توضیح: کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
اهدا کننده: استاد سید محمدرضا حسینی جلالی
همچنین نگاه کنید
استاد سید محمدرضا حسینی جلالی استاد سید محمدرضا حسینی جلالی (گردآورنده)
المکتبة الحیدریة المکتبة الحیدریة (ناشر)