کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   منطق   /   تمرینات منطق مظفر، بانضمام واژه های منطق
تمرینات منطق مظفر، بانضمام واژه های منطق
عنوان برابر: پاسخ‌ به‌ تمرینات‌ منطق‌ مظفر
زبان: فارسی
نویسنده: محسن غرویان
رده کنگره: ‎B‎C‎ ‎5‎0‎ ‎/‎م‎7‎8‎0‎9‎5‎ ‎م‎6
تمرینات منطق مظفر، بانضمام واژه های منطق
دار العلم، چاپ سوم، قم، ۱۳۶۹ش.
شرح پدیدآور: تالیف محسن غرویان
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
شابک: ۹۶۴-۵۹۷۶-۳۷-۵
فروست: مدرسه‌ امام‌ علی‌(ع‌)؛ کتاب‌ ۱
توضیح: این‌ کتاب‌ در سال‌ ۱۳۶۷ تحت‌ عنوان‌ "تمرینات‌ المنطق‌"منتشر شده‌ است‌.
کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌
همچنین نگاه کنید
محسن غرویان محسن غرویان (نویسنده)
المنطق المنطق
دار العلم دار العلم (ناشر)