کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   منطق   /   منطق صوری
منطق صوری
زبان: فارسی
نویسنده: دکتر محمد خوانساری
رده کنگره: ‎B‎C‎ ‎5‎0‎ ‎/‎م‎8‎ ‎خ‎9
منطق صوری
چاپ 14م، 2 جلد
شرح پدیدآور: تالیف محمد خوانساری
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
توضیح: کتابنامه‌: ج‌. ۲. ص‌.: [۲۴۹ - ۲۴۷]؛ همچنین‌ به‌صورت‌ زیرنویس.
مصور.
همچنین نگاه کنید
دکتر محمد خوانساری دکتر محمد خوانساری (نویسنده)