کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ   /   در آستانه رستاخیز
در آستانه رستاخیز
عنوان فرعی: رساله ای در باب دینامیسم تاریخ
زبان: فارسی
نویسنده: امیر حسین آریان پور
رده کنگره: ‎D‎ ‎1‎6‎/‎8‎ ‎/‎د‎4‎ ‎آ‎4
در آستانه رستاخیز
امیرکبیر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۵۷ش.
شرح پدیدآور: اثر ا.ح.آریان پور
قطع: رقعى
نوع جلد: مقوایی
توضیح: چاپ اول:۱۳۳۰ انتشارات ابن سینا
کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
همچنین نگاه کنید
امیر حسین آریان پور امیر حسین آریان پور (نویسنده)
امیرکبیر امیرکبیر (ناشر)