کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ ایران   /   یادداشتهای سید محمد طباطبائی از انقلاب مشروطیت ایران
یادداشتهای سید محمد طباطبائی از انقلاب مشروطیت ایران
زبان: فارسی
به کوشش: محمدحسن طباطبائی
نویسنده: آیة الله سید محمد طباطبائی سنگلجی
سرعنوان موضوعی: طباطبایی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ص‍ادق‌، ۱۳۳۹ - ۱۲۵۷ق‌. > ی‍ادداش‍ت‍ه‍ا، ایران > تاریخ > انقلاب مشروطه، ۱۳۲۴ - ۱۳۲۷ق‌. > اسناد و مدارک
رده کنگره: ‎D‎S‎R‎ ‎1‎4‎5‎3‎ ‎/‎ط‎2‎ ‎آ‎3
یادداشتهای سید محمد طباطبائی از انقلاب مشروطیت ایران
یادداشتهای سید محمد طباطبائی از انقلاب مشروطیت ایران
آبی، تهران، ۱۳۸۲ش.
شرح پدیدآور: به کوشش حسن طباطبایی
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
شابک: ۹۶۴-۵۷۰۹-۴۱-۵
توضیح: کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
جدول‌، نمونه‌.
همچنین نگاه کنید
محمدحسن طباطبائی محمدحسن طباطبائی (به کوشش)
آیة الله سید محمد طباطبائی سنگلجی آیة الله سید محمد طباطبائی سنگلجی (نویسنده)
آبی آبی (ناشر)