کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   سرگذشتنامه‌های جمعی   /   زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی شادروان دکتر عباس اقبال آشتیانی
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی شادروان دکتر عباس اقبال آشتیانی
عنوان موازی: ‎Biography and academic life of A. Eghbal Ashtiyani‬.
زبان: فارسی
گردآوری و ویرایش: امید قنبری
رده کنگره: ‎C‎T‎ ‎2‎0‎3‎ ‎/‎م‎3‎ ‎ف‎2‎8
زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی شادروان دکتر عباس اقبال آشتیانی
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران، ۱۳۸۴ش.
شرح پدیدآور: ویراستار امید قنبری
قطع: رقعى
نوع جلد: مقوایی
شابک: ‎۹۶۴-۵۲۸-۰۲۹-X
فروست: مجموعه‌ زندگی‌ نامه‌ها؛ شماره‌ ۶۰. سلسله‌ انتشارات‌ [انجمن‌ آثار و مفاخر فرهنگی‌]؛ شماره‌ ۴۲۹
توضیح: کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
نمونه‌، عکس‌
همچنین نگاه کنید
امید قنبری امید قنبری (گردآوری و ویرایش)
عباس اقبال آشتیانی عباس اقبال آشتیانی
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی (ناشر)