کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ ایران   /   مجمع التواریخ
مجمع التواریخ
عنوان فرعی: در تاریخ انقراض صفویه و وقایع بعد تا سال‌ ۱۲۰۷ هجری‌ قمری‌
زبان: فارسی
نویسنده: محمد خلیل مرعشی صفوی
سرعنوان موضوعی: ایران > تاریخ > حکوم‍ت‌ اف‍غ‍ان‍ان‌، ق‌۱۱۴۲ - ۱۱۳۵، ایران > تاریخ > افشاریان، ق‌۱۲۱۸ - ۱۱۴۸، ایران > تاریخ > صفوی‍‍ان‌، ۹۰۷ - ۱۱۴۸ق‌
رده کنگره: ‎D‎S‎R‎ ‎1‎2‎4‎9‎ ‎/‎م‎4‎ ‎م‎3
مجمع التواریخ
مجمع التواریخ
انتشارات کتابخانه سنائی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۲ش.
شرح پدیدآور: تالیف میرزا محمدخلیل مرعشی صفوی؛ بتصحیح و اهتمام عباس اقبال
مصحح: عباس اقبال آشتیانی
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
توضیح: چاپ‌ اول‌: عباس‌ اقبال‌: ۱۳۲۸