کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ ایران   /   تاریخ محمدی «احسن التواریخ»
تاریخ محمدی «احسن التواریخ»
زبان: فارسی
نویسنده: محمدفتح الله ساروی
سرعنوان موضوعی: ایران > تاریخ > قاجاریان،١١٩٣-١٣٤٤ق.، ایران > تاریخ > زندی‍ان‌، ق‌۱۲۰۹ - ۱۱۶۳
رده کنگره: ‎D‎S‎R‎ ‎1‎3‎1‎1‎ ‎/‎س‎2‎ ‎ت‎2
تاریخ محمدی «احسن التواریخ»
تاریخ محمدی «احسن التواریخ»
امیرکبیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱ش.
شرح پدیدآور: تصنیف محمدفتح الله بن محمدتقی ساروی؛ به اهتمام غلامرضا طباطبایی مجد
به کوشش: غلامرضا طباطبائی مجد
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
توضیح: تصویر ( رنگی‌).
کتابنامه‌: ص‌. ۴۰۳ - ۴۰۱؛ همچنین‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
همچنین نگاه کنید
محمدفتح الله ساروی محمدفتح الله ساروی (نویسنده)
غلامرضا طباطبائی مجد غلامرضا طباطبائی مجد (به کوشش)
امیرکبیر امیرکبیر (ناشر)