کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات فارسی   /   منشآت فرهاد میرزا معتمدالدوله
منشآت فرهاد میرزا معتمدالدوله
عنوان قراردادی: [منشات‌]
زبان: فارسی
نویسنده: فرهاد میرزا قاجار
سرعنوان موضوعی: فرهاد م‍ی‍رزا ق‍اج‍ار، ۱۳۰۵ - ۱۲۳۳ق‌. > ن‍ام‍ه‌ه‍ا و ی‍ادب‍وده‍ا
رده کنگره: ‎P‎I‎R‎ ‎7‎2‎7‎6‎ ‎/‎م‎8
منشآت فرهاد میرزا معتمدالدوله
منشآت فرهاد میرزا معتمدالدوله
علمی، چاپ اول، تهران، بهمن ۱۳۶۹ش.
شرح پدیدآور: به اهتمام غلامرضا طباطبائی مجد
به کوشش: غلامرضا طباطبائی مجد
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
توضیح: نمونه.
کتابنامه‌: ص‌. [۳۵۹] - ۳۶۰؛ همچنین‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
همچنین نگاه کنید
فرهاد میرزا قاجار فرهاد میرزا قاجار (نویسنده)
غلامرضا طباطبائی مجد غلامرضا طباطبائی مجد (به کوشش)
علمی علمی (ناشر)