کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ ایران   /   سفر فرنگستان ناصرالدین شاه قاجار
سفر فرنگستان ناصرالدین شاه قاجار
زبان: فارسی
نویسنده: ناصرالدین شاه قاجار
سرعنوان موضوعی: ناصرال‍دی‍ن‌ ق‍‍اج‍‍ار، ش‍‍اه‌ ‌ای‍ر‌ان‌، ۱۲۴۷ - ۱ > سفرها، اروپا > س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌ > قرن19، سفرنامه ها
رده کنگره: ‎D‎S‎R‎ ‎1‎3‎6‎9‎ ‎/‎ن‎2‎ ‎س‎6‎7
سفر فرنگستان ناصرالدین شاه قاجار
سفر فرنگستان ناصرالدین شاه قاجار
مجمع قرآنی شیعه علی(ع) (مقشع)، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.
شرح پدیدآور: به نگارش و انشاء خودش
قطع: وزيرى
نوع جلد: سخت
شابک: ‎۹۶۴-۵۷۵۲-۱۵-۹‬
همچنین نگاه کنید
ناصرالدین شاه قاجار ناصرالدین شاه قاجار (نویسنده)
مجمع قرآنی شیعه علی(ع) (مقشع) مجمع قرآنی شیعه علی(ع) (مقشع) (ناشر)