کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تصوف و عرفان   /   تذکرة الاولیاء
تذکرة الاولیاء
زبان: فارسی
نویسنده: فریدالدین عطار
سرعنوان موضوعی: عارفان > سرگذشتنامه، تصوف، نثر فارسی
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎2‎7‎8‎ ‎/‎ع‎6‎ ‎ت‎4
المطبوع من الكتاب:
تذکرة الاولیاء
تذکرة الاولیاء
انتشارات سخن، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۹۸ش.، 2 جلد
شرح پدیدآور: تذکرة الأولیاء / عطار (فریدالدین محمد بن ابراهیم نیشابوری)؛ مقدمه،‌تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی کدکنی
سرشناسه: عطّار، محد بن ابراهیم، ۵۳۷؟-۶۲۷؟ ق
شناسه افزوده: شفیعی کدکنی، محمدرضا، ۱۳۱۸- ش
با مقدمه: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
با تعلیق: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
مصحح: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
رده دیویی: ۲۹۷/۸۹۲
قطع: وزيرى
نوع جلد: سلفون سخت
شابک جلد اول: ۷-۸۳۹-۳۷۲-۹۶۴-۹۷۸
شابک جلد دوم: ۳-۸۴۰-۳۷۲-۹۶۴-۹۷۸
شابک دوره: ۰-۸۴۱-۳۷۲-۹۶۴-۹۷۸
تذکرة الاولیاء
تذکرة الاولیاء
انتشارات زوار، چاپ 14م، تهران، ۱۳۸۳ش.
شرح پدیدآور: فریدالدین محمد عطار نیشابوری؛ بررسی‌، تصحیح‌ متن‌، توضیحات‌ و فهارس‌ از محمد استعلامی
مصحح: محمد استعلامی
قطع: وزيرى
نوع جلد: سخت
شابک: ۹۶۴-۴۰۱-۰۳۴-۵
توضیح: کتابنامه‌: ص‌.۹۱۳ ـ ۹۱۴.
تذکرة الاولیاء
تذکرة الاولیاء
انتشارات زوار، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۳ش.
شرح پدیدآور: فریدالدین محمد عطار نیشابوری؛ بررسی‌، تصحیح‌ متن‌، توضیحات‌ و فهارس‌ از محمد استعلامی
مصحح: محمد استعلامی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
همچنین نگاه کنید
فریدالدین عطار فریدالدین عطار (نویسنده)
دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی (با مقدمه)
انتشارات سخن انتشارات سخن (ناشر)
محمد استعلامی محمد استعلامی (مصحح)
انتشارات زوار انتشارات زوار (ناشر)