کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فلسفه اسلامی   /   خرد جاودان
خرد جاودان
عنوان فرعی: جشن‌نامه‌ استاد سید جلال‌الدین‌ آشتیانی‌
زبان: فارسی
به کوشش: علی اصغر محمد خانی، حسن سید عرب
سرعنوان موضوعی: آشتیانی، جلال الدین، 1304- 1384 > م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا، آشتیانی، جلال الدین، 1304- 1384 > ن‍ام‍ه‌ه‍ا و ی‍ادب‍وده‍ا، فلسفه اسلامی > م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
رده کنگره: ‎B‎B‎R‎ ‎1‎2‎8‎3
خرد جاودان
خرد جاودان
نشر و پژوهش فرزان روز، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
شرح پدیدآور: به کوشش علی اصغر محمد خانی؛ حسن سید عرب
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
شابک: ‎۹۶۴-۶۱۳۸-۷۱-۳
توضیح: کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
تصویر.