کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ ایران   /   یادنامه ابوالفضل بیهقی
یادنامه ابوالفضل بیهقی
عنوان فرعی: مجموعه‌ سخنرانیهای‌ مجلس‌ بزرگداشت‌ ابوالفضل‌ بیهقی‌، مشهد، ۲۱ تا ۲۵ شهریور ماه‌ ۱۳۴۹
زبان: فارسی، انگلیسی
رده کنگره: ‎D‎S‎R‎ ‎7‎9‎4‎/‎5‎9‎ ‎/‎د‎9
یادنامه ابوالفضل بیهقی
یادنامه ابوالفضل بیهقی
دانشگاه فردوسی مشهد، چاپ دوم، مشهد، ۱۳۷۴ش.
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
فروست: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد؛۱۷۱
توضیح: کتابنامه به صورت زیر نویس.
همچنین نگاه کنید
دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد (ناشر)