کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ ایران   /   سفر های ناصر الدین شاه به قم (1266 ـ 1309 هـ.ق)
سفر های ناصر الدین شاه به قم (1266 ـ 1309 هـ.ق)
زبان: فارسی
به کوشش: فاطمه قاضیها
سرعنوان موضوعی: ناصرال‍دی‍ن‌ ق‍‍اج‍‍ار، ش‍‍اه‌ ‌ای‍ر‌ان‌، ۱۲۴۷ - ۱ > سفرها، سفرنامه ها
رده کنگره: ‎D‎S‎R‎ ‎1‎3‎6‎9‎ ‎/‎ن‎2‎ ‎ق‎2
سفر های ناصر الدین شاه به قم (1266 ـ 1309 هـ.ق)
سفر های ناصر الدین شاه به قم (1266 ـ 1309 هـ.ق)
سازمان اسناد ملی ایران، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.
شرح پدیدآور: به کوشش فاطمه قاضیها
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
توضیح: مصور، نمونه‌، عکس‌
همچنین نگاه کنید
فاطمه قاضیها فاطمه قاضیها (به کوشش)
سازمان اسناد ملی ایران سازمان اسناد ملی ایران (ناشر)