کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی
تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی
زبان: فارسی
مترجم جلد 1: جواد فلاطوری
مترجم جلد 2: مریم میراحمدی
سرعنوان موضوعی: ایران > تاریخ > پس از اسلام، 12ق.
رده کنگره: ‎D‎‎‎S‎‎‎R‎‎‎ ‎5‎1‎6‎ ‎/‎الف‎5‎ ‎ت‎2
تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی
تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۷۹ش.، 2 جلد
شرح پدیدآور: برتولد اشپولر
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
شابک: ۹۶۴-۴۴۵-۲۵۶-۹
توضیح: کتابنامه‌.
نقشه(تا شده).
فهرست مهمترین آثار چاپ شده پروفسور اشپولر :ج. ،٢ ص . سیزده- سی ودو.
ج.۱(چاپ ششم):۱۳۷۹
ج.۲(چاپ چهارم):۱۳۷۹
آثار مرتبط
۱. Iran in Fruh-Islamischerzeit (ترجمه برای)
نویسنده: برتولد اشپولر
همچنین نگاه کنید
جواد فلاطوری جواد فلاطوری (مترجم جلد 1)
مریم میراحمدی مریم میراحمدی (مترجم جلد 2)
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی شرکت انتشارات علمی و فرهنگی (ناشر)