کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات فارسی   /   شعر فارسی در بلوچستان
شعر فارسی در بلوچستان
عنوان موازی: Persian poetry in Baluchestan
زبان: فارسی
نویسنده: انعام الحق کوثر
سرعنوان موضوعی: شاعران ایرانی > ب‍ل‍وچ‍س‍ت‍ان‌ (ت‍اک‍س‍ت‍ان‌) > س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌، شعر فارسی > بلوچ‍س‍ت‍ان‌ (پ‍اک‍س‍ت‍ان‌)
رده کنگره: ‎P‎I‎R‎ ‎9‎2‎3‎1‎/‎5‎ ‎/‎ک‎9‎ ‎ش‎7‎
شعر فارسی در بلوچستان
شعر فارسی در بلوچستان
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، چاپ اول، راولپندی، ۱۳۵۳ش.
شرح پدیدآور: تالیف انعام الحق کوثر
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
فروست: مرکز تحقیقات‌ فارسی‌ ایران‌ و پاکستان‌ ۱۲: گنجینه‌ ادب‌؛ شماره‌ ۵
توضیح: کتابنامه‌: ص‌. [۱۸۱] - ۱۸۶؛ همچنین‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
مصور، نمونه‌، عکس‌