کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   هنرهای زیبا   /   مبانی هنر معنوی
مبانی هنر معنوی
زبان: فارسی
نویسنده: هانری کربن
سرعنوان موضوعی: هنر اسلامی > م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا، هنر و دین > م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
رده کنگره: ‎N‎ ‎7‎2‎ ‎/‎د‎9‎ ‎م‎2‎
مبانی هنر معنوی
مبانی هنر معنوی
سازمان تبلیغات اسلامی،حوزه هنری،دفتر مطالعات دینی هنر، تهران، ۱۳۷۶ش.
شرح پدیدآور: مقالاتی‌ از هانری‌ کربن‌... [و دیگران‌]؛ زیرنظر علی‌ تاجدینی
اشراف: علی تاجدینی
به کوشش: سازمان تبلیغات اسلامی،حوزه هنری،دفتر مطالعات دینی هنر
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
تنالگان: به‌کوشش‌ دفتر مطالعات‌ دینی‌ هنر
فروست: مجموعه‌ مقالات‌؛۱
توضیح: کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌