کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فلسفه اسلامی   /   رساله در حقیقت و کیفیت سلسله موجودات و تسلسل اسباب و مسببات
رساله در حقیقت و کیفیت سلسله موجودات و تسلسل اسباب و مسببات
زبان: فارسی
نویسنده: ابوعلی سینا
سرعنوان موضوعی: آفرینش > م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
رده کنگره: ‎B‎B‎R‎ ‎4‎5‎2‎ ‎/‎ر‎5
رساله در حقیقت و کیفیت سلسله موجودات و تسلسل اسباب و مسببات
رساله در حقیقت و کیفیت سلسله موجودات و تسلسل اسباب و مسببات
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۳ش.
شرح پدیدآور: تصنیف‌ ابوعلی‌ سینا؛ با مقدمه‌ و حواشی‌ و تصحیح‌ موسی عمید
با تعلیق: موسی عمید
مصحح: موسی عمید
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
شابک: ‎۹۶۴-۷۸۷۴-۵۲-۹
توضیح: نمونه.
کتابنامه‌ به‌ صورت‌ زیرنویس‌.
همچنین نگاه کنید
ابوعلی سینا ابوعلی سینا (نویسنده)
موسی عمید موسی عمید (با تعلیق)
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی (ناشر)
دانشگاه بو علی سینا دانشگاه بو علی سینا (ناشر)