کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فلسفه اسلامی   /   رساله منطق
رساله منطق
عنوان موازی: Rais Ariecnna. A treatis on logic Alais encyclopedia‬.
عنوان قراردادی: [دانشنامه‌ علایی‌. برگزیده‌. رساله‌ منطق‌]
زبان: فارسی
نویسنده: ابوعلی سینا
سرعنوان موضوعی: فلسفه اسلامی > م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍‍ی‌ ت‍‍ا ق‍رن‌ ۱۴، منطق > م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍‍ی‌ ت‍‍ا ق‍رن‌ ۱۴
رده کنگره: ‎B‎B‎R‎ ‎4‎6‎0‎ ‎/‎الف‎2
رساله منطق
رساله منطق
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۳ش.
شرح پدیدآور: تصنیف‌ ابوعلی‌ سینا؛ با مقدمه‌ و حواشی‌ و تصحیح‌ محمد معین و محمد مشکوه
با مقدمه: محمد معین و محمد مشکوة
با تعلیق: محمد مشکوة
مصحح: محمد معین و محمد مشکوة
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
توضیح: نمونه.
کتابنامه‌: ص‌. ۲۸ - ۲۷؛ همچنین‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌
همچنین نگاه کنید
ابوعلی سینا ابوعلی سینا (نویسنده)
محمد معین محمد معین (با مقدمه)
محمد مشکوة محمد مشکوة (با مقدمه)
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی (ناشر)
دانشگاه بو علی سینا دانشگاه بو علی سینا (ناشر)