کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فلسفه اسلامی   /   طبیعیات دانشنامه علائی
طبیعیات دانشنامه علائی
عنوان قراردادی: [دانشنامه‌ علائی‌. برگزیده‌. طبیعیات‌]
زبان: فارسی
نویسنده: ابوعلی سینا
سرعنوان موضوعی: علوم طبیعی > م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌ ۱۴
رده کنگره: ‎B‎B‎R‎ ‎4‎6‎0‎ ‎/‎ط‎2
طبیعیات دانشنامه علائی
طبیعیات دانشنامه علائی
دانشگاه بو علی سینا، چاپ دوم، همدان، ۱۳۸۳ش.
شرح پدیدآور: تصنیف ابوعلی سینا؛با مقدمه‌ و حواشی‌ و تصحیح‌ محمد مشکوه
با مقدمه: محمد مشکوة
با تعلیق: محمد مشکوة
مصحح: محمد مشکوة
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
شابک: ۹۶۴-۷۸۷۴-۵۳-۷
همچنین نگاه کنید
ابوعلی سینا ابوعلی سینا (نویسنده)
محمد مشکوة محمد مشکوة (با مقدمه)
دانشگاه بو علی سینا دانشگاه بو علی سینا (ناشر)
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی (ناشر)