کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات فارسی   /   آه ای ستاره ی باران آه ای نسیم حرائی...
آه ای ستاره ی باران آه ای نسیم حرائی...
عنوان فرعی: فصلی از حرفهای من و عشق
زبان: فارسی
نویسنده: ناصر شکوری
رده کنگره: ‎P‎I‎R‎ ‎8‎1‎2‎3‎ ‎/‎آ‎9‎ ‎ک‎8‎2
آه ای ستاره ی باران آه ای نسیم حرائی...
بامداد، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۷ش.
شرح پدیدآور: ناصر شکوری، ن.ش.فرهاد
قطع: رقعى
نوع جلد: مقوایی
همچنین نگاه کنید
ناصر شکوری ناصر شکوری (نویسنده)
بامداد بامداد (ناشر)