کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات فارسی   /   دیوان کامل استاد جمال الدین محمد بن عبدالرزاق اصفهانی،سرآمد قصیده سرایان ایران در سده ششم
دیوان کامل استاد جمال الدین محمد بن عبدالرزاق اصفهانی،سرآمد قصیده سرایان ایران در سده ششم
زبان: فارسی
شاعر: جمال الدین محمد اصفهانی
رده کنگره: ‎P‎I‎R‎ ‎4‎8‎7‎5‎ ‎/‎د‎9
دیوان کامل استاد جمال الدین محمد بن عبدالرزاق اصفهانی،سرآمد قصیده سرایان ایران در سده ششم
انتشارات کتابخانه سنائی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۲ش.
شرح پدیدآور: با تصحیح و حواشی حسن وحید دستگردی
با تعلیق: سید حسن وحید دستگردی
مصحح: سید حسن وحید دستگردی
قطع: وزيرى
نوع جلد: سلفون سخت