کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات فارسی   /   تازیانه های سلوک
تازیانه های سلوک
عنوان فرعی: نقد و تحلیل چند قصیده از حکیم سنائی
زبان: فارسی
نویسنده: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
رده کنگره: ‎P‎I‎R‎ ‎4‎9‎4‎5‎ ‎/‎ت‎2‎ ‎ش‎7
تازیانه های سلوک
آگاه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۲ش.
شرح پدیدآور: محمد رضا شفیعی کدکنی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
توضیح: کتابنامه‌: ص‌. ۵۴۴ - ۵۲۵
همچنین نگاه کنید
دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی (نویسنده)
حکیم سنایی حکیم سنایی
آگاه آگاه (ناشر)