کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات فارسی   /   مختارنامه
مختارنامه
عنوان فرعی: مجموعه رباعیات
عنوان قراردادی: [مختارنامه]
زبان: فارسی
شاعر: فریدالدین عطار
سرعنوان موضوعی: شعر فارسی > قرن 6ق.، منظومه های عرفانی > قرن 6ق.
رده کنگره: ‎P‎I‎R‎ ‎5‎0‎4‎5‎ ‎/‎ن‎9‎ ‎م‎3‎ , ‎P‎I‎R‎ ‎5‎0‎4‎5‎ ‎/‎م‎3‎ ‎ن‎9
المطبوع من الكتاب:
مختارنامه
مختارنامه
انتشارات سخن، چاپ دوم، ویرایش دوم، تهران، ۱۳۷۵ش.
شرح پدیدآور: اثر فریدالدین عطار نیشابوری؛ تصحیح و مقدمه از محمدرضا شفیعی کدکنی
مصحح: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
توضیح: کتابنامه‌: ص‌. [۴۸۷] - ۴۹۲
مختارنامه
انتشارات سخن، تهران، ۱۳۸۶ش.
شرح پدیدآور: عطار (فریدالدین محمد بن ابراهیم نیشابوری)؛مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی کدکنی
با مقدمه: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
مصحح: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
قطع: وزيرى
نوع جلد: سخت
شابک: ۹۶۴-۳۷۲-۱۶۸-x
توضیح: کتابنامه‌: ص‌. [۴۸۷] - ۴۹۲