کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   زبان و ادبیات فارسی   /   تذکره مخزن الغرائب
تذکره مخزن الغرائب
عنوان فرعی: مشتمل‌ بر شرح‌ حال‌ آثار ۳۱۴۸ شاعر
عنوان موازی: Tazkerah -ye Makhzan-AL-Gharaib
زبان: فارسی
نویسنده: احمد علی خان هاشمی سندیلوی
سرعنوان موضوعی: شعر فارسی > مجموعه ها
رده کنگره: ‎P‎I‎R‎ ‎4‎0‎3‎1‎ ‎/‎ه‎ـ‎2‎ ‎ت‎4‎
تذکره مخزن الغرائب
تذکره مخزن الغرائب
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام آباد، ۱۳۷۱ش.، 5 جلد
شرح پدیدآور: تالیف احمد علی خان هاشمی سندیلوی؛به اهتمام محمد باقر
به کوشش: محمد باقر
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
فروست: انتشارات‌ مرکز تحقیقات‌ فارسی‌ ایران‌ و پاکستان‌؛ ۱۳۰