کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   کتابشناسی موضوعی   /   فهرست توصیفی سفرنامه های آلمانی موجود در کتابخانه ملی ایران
فهرست توصیفی سفرنامه های آلمانی موجود در کتابخانه ملی ایران
عنوان موازی: ‎Katalog der Deutschsprachigen Reisebeschreibungen in der Iranischen staatsbibliothek
زبان: فارسی
نویسنده: شهلا بابازاده
سرعنوان موضوعی: سفرنامه های آلمانی > کتابشناسی، ایران > سیر و سیاحت > کتابشناسی
رده کنگره: ‎Z‎ ‎6‎0‎1‎9‎ ‎/‎ک‎2‎ ‎ف‎9
فهرست توصیفی سفرنامه های آلمانی موجود در کتابخانه ملی ایران
فهرست توصیفی سفرنامه های آلمانی موجود در کتابخانه ملی ایران
وزارت فرهنگ و هنر،کتابخانه ملی، چاپ اول، تهران،
شرح پدیدآور: گردآورنده شهلا بابازاده
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
توضیح: نمونه،عکس.
همچنین نگاه کنید
شهلا بابازاده شهلا بابازاده (نویسنده)
وزارت فرهنگ و هنر،کتابخانه ملی وزارت فرهنگ و هنر،کتابخانه ملی (ناشر)