کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   ادبیات عرب   /   دیوان أبی بکر الخوارزمی
دیوان أبی بکر الخوارزمی
عنوان فرعی: مع دراسة لعصرة و حیاته و شعره
زبان: عربی
گردآورنده: حامد صدقی
شاعر: ابوبکر خوارزمی
رده کنگره: ‎P‎J‎A‎ ‎3‎9‎2‎9‎ ‎/‎ص‎4‎ ‎د‎9‎8
دیوان أبی بکر الخوارزمی
دیوان أبی بکر الخوارزمی
دفتر نشر میراث مکتوب، آینه میراث، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
شرح پدیدآور: محمدبن‌ العباس‌ الخوارزمی‌؛ صنعه‌ و حققه‌ و قدم‌له‌ حامد صدقی
با مقدمه: حامد صدقی
مصحح: حامد صدقی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
فروست: میراث‌ مکتوب‌؛ ۴۳: زبان‌ و ادبیات‌ عربی‌؛۱
توضیح: کتابنامه‌: ص‌. [۴۷۱] - ۴۹۸
اهدا کننده: هناء طباطبائی یزدی
همچنین نگاه کنید
حامد صدقی حامد صدقی (گردآورنده)
ابوبکر خوارزمی ابوبکر خوارزمی (شاعر)
مکتب نشر التراث المخطوط، مرآت التراث دفتر نشر میراث مکتوب، آینه میراث (ناشر)
هناء طباطبائی یزدی هناء طباطبائی یزدی (اهدا کننده)