کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ ایران   /   مجمل رشوند(شرح وقایع و گزارشهای تاریخی منطقه رودبار و الموت،نواحی اطراف آن و قزوین در سالهای ۱۲۷۶ - ۱۲۷۱ه.ق )
مجمل رشوند(شرح وقایع و گزارشهای تاریخی منطقه رودبار و الموت،نواحی اطراف آن و قزوین در سالهای ۱۲۷۶ - ۱۲۷۱ه.ق )
عنوان موازی: Mojmal - E - Rasvand the historical chronicle...
زبان: فارسی
نویسنده: محمدعلی رشوند
سرعنوان موضوعی: رودبار الموت، قزوین > تاریخ، رشوند(ایل)
رده کنگره: ‎D‎S‎R‎ ‎2‎0‎8‎9‎ ‎/‎و‎4‎2‎ ‎ر‎5‎
مجمل رشوند(شرح وقایع و گزارشهای تاریخی منطقه رودبار و الموت،نواحی اطراف آن و قزوین در سالهای ۱۲۷۶ - ۱۲۷۱ه.ق )
مجمل رشوند(شرح وقایع و گزارشهای تاریخی منطقه رودبار و الموت،نواحی اطراف آن و قزوین در سالهای ۱۲۷۶ - ۱۲۷۱ه.ق )
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۶ش.
شرح پدیدآور: تالیف محمد علی خان رشوند؛مقدمه،تصحیح و تعلیقات منوچهر ستوده،عنایت الله مجیدی
محقق: منوچهر ستوده و عنایت الله مجیدی
با مقدمه: منوچهر ستوده و عنایت الله مجیدی
مصحح: منوچهر ستوده و عنایت الله مجیدی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
فروست: میراث‌ مکتوب‌؛ ۲۰: تاریخ‌ و جغرافیا؛۴
توضیح: این‌ کتاب‌ مجلد دوم‌ مجمل‌ رشوند است‌. مجلد نخست‌ (شامل‌ و قایع‌ ۱۲۷۰ - ۱۲۳۸ه.ق‌.) به‌صورت‌ نسخه‌ خطی‌ موجود است‌.
کتابنامه.
نقشه‌، نمونه‌، عکس‌.