کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فلسفه اسلامی   /   حکمت خاقانیه
حکمت خاقانیه
عنوان فرعی: شامل یک دوره مختصر منطق، طبیعیات، الهیات
عنوان موازی: Hekmat-e xaqaniyyeh
زبان: فارسی
نویسنده: فاضل هندی
سرعنوان موضوعی: فلسفه اسلامی > م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍‍ی‌ ت‍‍ا ق‍رن‌ ۱۴
رده کنگره: ‎B‎B‎R‎ ‎1‎1‎8‎9‎ ‎/‎ف‎2
حکمت خاقانیه
حکمت خاقانیه
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷ش.
شرح پدیدآور: تالیف بهاءالدین محمد بن تاج الدین حسن بن محمد اصفهانی مشهور به فاضل هندی؛مقدمه غلامحسین ابراهیمی دینانی
با مقدمه: غلامحسین ابراهیمی دینانی
مصحح: مرکز پژوهشی میراث مکتوب
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
شابک: ‎۹۶۴-۹۰۷۳۳-۶-۱
تنالگان: تصحیح دفتر نشر میراث مکتوب
فروست: میراث مکتوب؛۴۶:علوم و معارف اسلامی؛۸
توضیح: کتابنامه‌: ص‌. [۱۸۷]؛ همچنین‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌
همچنین نگاه کنید
فاضل هندی فاضل هندی (نویسنده)
غلامحسین ابراهیمی دینانی غلامحسین ابراهیمی دینانی (با مقدمه)
مرکز پژوهشی میراث مکتوب مرکز پژوهشی میراث مکتوب (مصحح)