کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   علوم   /   الجماهر فی معرفة الجواهر
الجماهر فی معرفة الجواهر
عنوان موازی: Al-Jamaher-Fi-al-Javaher
زبان: عربی
نویسنده: محمد ابوریحان بیرونی
رده کنگره: ‎Q‎E‎ ‎3‎9‎2‎ ‎/‎ج‎8‎ ‎الف‎2
الجماهر فی الجواهر
الجماهر فی الجواهر
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.
شرح پدیدآور: ابوریحان محمد بن احمد بیرونی؛تحقیق یوسف الهادی
مصحح: یوسف هادی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
فروست: میراث‌ مکتوب‌؛۱۶:علوم و فنون؛۶
توضیح: نمونه،جدول.
کتابنامه‌: ص‌. [۵۴۲] - ۵۶۲؛ همچنین‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.