کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   کلام و عقاید   /   الحاشیة علی حاشیة الخفری علی شرح التجرید
الحاشیة علی حاشیة الخفری علی شرح التجرید
زبان: عربی
نویسنده: آقاجمال خوانساری
سرعنوان موضوعی: نصیرالدین طوسی، محمدبن محمد 597- 672ق. > تجرید الکلام فی تحریر العقاید الاسلام > نقد و تفسیر، قوش‍چ‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۸۷۹ق‌. > ش‍رح‌ ت‍ج‍ری‍د الاع‍ت‍ق‍اد > نقد و تفسیر، خفری‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اح‍م‍د، - ۹۵۷ق‌ > ال‍ح‍اش‍ی‍ه‌ ال‍خ‍ف‍ر ع‍ل‍ی‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ج‍دی‍د ل‍ > نقد و تفسیر، کلام شیعه امامیه > م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍‍ی‌ ت‍‍ا ق‍رن‌ ۱۴
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎2‎1‎0‎ ‎/‎ن‎6‎ ‎ت‎3‎0‎2‎1‎6‎
الحاشیة علی حاشیة الخفری علی شرح التجرید
الحاشیة علی حاشیة الخفری علی شرح التجرید
کنگره بزرگداشت آقا حسین خوانساری، چاپ اول، قم، ۱۳۷۸ش.
شرح پدیدآور: تالیف الآقا جمال الخوانساری؛تحقیق رضا الاستادی
محقق: آیة الله رضا استادی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
آثار مرتبط
تعلیقه بر الهیات شرح تجرید ملا علی قوشچی ۱. تعلیقه بر الهیات شرح تجرید ملا علی قوشچی (حاشیه برای)
نویسنده: محمدبن احمد خفری
• الحاشیة علی حاشیة الخفری علی شرح التجرید، کنگره بزرگداشت آقا حسین خوانساری، چاپ اول، قم، ۱۳۷۸ش.، محقق: آیة الله رضا استادی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.، با مقدمه: فیروزه ساعتچیان، مصحح: فیروزه ساعتچیان
الحاشیة علی الحاشیة الجمالیة ۲. الحاشیة علی الحاشیة الجمالیة (حاشیه با عنوان)
نویسنده: ملا هادی سبزواری
• الحاشیة علی حاشیة الخفری علی شرح التجرید، کنگره بزرگداشت آقا حسین خوانساری، چاپ اول، قم، ۱۳۷۸ش.، محقق: آیة الله رضا استادی