کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   منطق   /   تلخیص المنطق [مظفر]
تلخیص المنطق [مظفر]
عنوان برابر: المنطق‌ و مناهج‌ البحث‌. تلخیص‌
زبان: عربی
به کوشش: اکبر ترابی
سرعنوان موضوعی: منطق
رده کنگره: ‎B‎C‎ ‎5‎0‎ ‎/‎م‎6‎ ‎م‎7‎8‎0‎1‎3
تلخیص المنطق [مظفر]
تلخیص المنطق [مظفر]
جامعة الزهراء علیهما السلام، چاپ چهارم، قم، ۱۳۷۴ش.
شرح پدیدآور: الملخص اکبر ترابی
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
شابک: BC ۵۰ /م۷۸ م۶
توضیح: این‌ کتاب‌ تلخیصی‌ از المنطق‌ و مناهج‌ البحث‌ محمدرضا مظفر است‌.
آثار مرتبط
المنطق ۱. المنطق (مختصر برای)
نویسنده: شیخ محمد رضا مظفر
مطبعة النعمان، چاپ چهارم، نجف، 1968م.، 2 جلد
واریان، قم، ۱۳۸۰ش.، 3 جلد، محقق: سید علی حسینی، با تعلیق: سید علی حسینی، مصحح: سید علی حسینی
موسسه اسماعیلیان، چاپ هفتم، قم، ۱۳۷۵ش.، 3 جلد
انتشارات الهام، تهران، ۱۳۷۷ش.، 3 جلد
مکتبه بصیرتی، چاپ سوم، قم، ۱۴۰۸ش.، 3 جلد
مطبعة النعمان، قم، ۲ش.
همچنین نگاه کنید
اکبر ترابی اکبر ترابی (به کوشش)
جامعة الزهراء علیهما السلام جامعة الزهراء علیهما السلام (ناشر)