کتب چاپی
حدیث عشق
زبان: فارسی
جلد 1 به کوشش: سهل علی مددی
جلد 2و3و5و6 به کوشش: نادر مطلبی کاشانی، محمد حسین مرعشی
جلد 7 به کوشش: سید صادق حسینی اشکوری
جلد 8 به کوشش: فریبا افکاری
جلد 9 به کوشش: دکتر عبدالحسین طالعی
سرعنوان موضوعی: کتابشناسان > ایران، حائری، عبدالحسین،۱۳۰۶ -، دانش‌پژوه، محمدتقی،۱۲۹۰ -۱۳۷۵، منزوی، احمد،۱۳۰۲ -، حسین‍ی‌ اش‍ک‍وری‌، اح‍م‍د ، ۱۳۰۴ -، انوار، عبدالله، 1303 ـ . > یادنامه ها، مهدوی‌، اص‍غ‍ر، ۱۳۸۳ - ۱۲۹۳
رده کنگره: ‎Z‎ ‎1‎0‎0‎4‎ ‎/‎ح‎4
حدیث عشق
حدیث عشق
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، تهران، ۱۳۸۰ق.، 9 جلد
شرح پدیدآور: به‌کوشش‌ سهل‌علی‌ مددی‌
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
فروست: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی؛۶۵ ،۸۴ ،۹۱ ،۹۳
توضیح: این کتاب‌ها به مناسبت بزرگداشت حامیان نسخ خطی طی سالهای مختلف چاپ می‌شود