کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   حدیث و علم الحدیث   /   فائق المقال فی الحدیث و الرجال
فائق المقال فی الحدیث و الرجال
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎1‎0‎8‎/‎6‎ ‎/‎ف‎2‎ ‎ب‎6
فائق المقال فی الحدیث و الرجال
فائق المقال فی الحدیث و الرجال
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، قم، ۱۳۸۱ش.
شرح پدیدآور: نویسنده احمد بن عبدالرضا مهذب الدین بصری؛تصحیح‌ و تحقیق‌ محمود نظری‌
محقق: محمود نظری
مصحح: محمود نظری
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
شابک: ۹۶۴-۴۲۲-۵۱۸-x
فروست: کتابخانه‌، موزه‌ و مرکز اسناد مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌؛۷۹
توضیح: کتابنامه‌ :ص‌ .[۳۹۳]- ۳۹۴؛ همچنین‌ به‌ صورت‌ زیرنویس‌.
نمونه
نسخه‌های خطی و عکسی از کتاب:
فائق المقال في الحدیث و الرجال فائق المقال في الحدیث و الرجال
مخطوطة کتابخانه انگلستان، برقم OR ۸۴۵۹.
کاتب: احمد بن عبدالرضا مهذب الدین بصری
شماره نسخه عکسی: ع/۳۹
فائق المقال في الحدیث و الرجال فائق المقال في الحدیث و الرجال
مخطوطة موزه بریتانیا، برقم OR ۸۴۵۹.
کاتب: احمد بن عبدالرضا مهذب الدین بصری
تاریخ کتابت: ذی الحجه ۱۰۸۵ق.
شماره نسخه عکسی: ع/۱۹۷