کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   ادبیات عرب   /   التعلیقة و التحشیة علی جامع المقدمات
التعلیقة و التحشیة علی جامع المقدمات
زبان: عربی
نویسنده: استاد محمدعلی مدرس افغانی
سرعنوان موضوعی: زبان عربی > صرف و نحو، منطق، زبان عربی > صرف و نحو، منطق
رده کنگره: ‎P‎J‎ ‎6‎1‎4‎1‎ ‎/‎ج‎2
المطبوع من الكتاب:
جامع المقدمات
جامع المقدمات
مؤسسه انتشارات هجرت، ویرایش دوم، قم، ۱۳۸۲ش.، 2 جلد
شرح پدیدآور: باتصحیح و تعلیقه علامه مدرس افغانی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
شابک: ۹۶۴-۵۸۷۵-۰۴-۸
جامع المقدمات
جامع المقدمات
مؤسسه انتشارات هجرت، قم، ۱۳۶۵ش.، 2 جلد
شرح پدیدآور: جامع المقدمات باتصحیح و تعلیقه علامه مدرس افغانی
مصحح: استاد محمدعلی مدرس افغانی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
همچنین نگاه کنید
استاد محمدعلی مدرس افغانی استاد محمدعلی مدرس افغانی (نویسنده)
مؤسسه انتشارات هجرت مؤسسه انتشارات هجرت (ناشر)