کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تراجم   /   تذکرة الاتقیاء فی تاریخ العلماء
تذکرة الاتقیاء فی تاریخ العلماء
زبان: اردو
نویسنده: سلمان حیدر عابدی، مجتبی منتظری
سرعنوان موضوعی: علما و مجتهدان > سرگذشتنامه ها
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎5‎4‎ ‎/‎ع‎2‎ ‎ت‎4
تذکرة الاتقیاء فی تاریخ العلماء
تذکرة الاتقیاء فی تاریخ العلماء
حیدر مجتبی عابدی نوگانوی، مرادآباد، 2 جلد
شرح پدیدآور: سلمان حیدر عابدی،قرة العین مجتبی منتظری
رده دیویی: ۲۹۷
قطع: رقعى
نوع جلد: سخت
همچنین نگاه کنید
سلمان حیدر عابدی سلمان حیدر عابدی (نویسنده)
مجتبی منتظری مجتبی منتظری (نویسنده)
حیدر مجتبی عابدی نوگانوی حیدر مجتبی عابدی نوگانوی (ناشر)
جامعة المنتظر جامعة المنتظر (ناشر)