کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   اصول فقه شیعه   /   معالم الدین وملاذ المجتهدین
معالم الدین وملاذ المجتهدین
عنوان فرعی: المقدمه فی اصول الفقه
زبان: عربی
نویسنده: صاحب معالم
رده کنگره: ‎B‎P‎ ‎1‎5‎8‎/‎8‎6‎ ‎/‎م‎6‎ ‎الف‎2
المطبوع من الكتاب:
معالم الدین
معالم الدین
مکتبة الدواری، قم
شرح پدیدآور: ابو منصور جمال الدین الحسن بن زین الدین النحاریری العاملی الجباعی
مصحح: عبدالحسین محمد علی بقال
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
معالم الدین وملاذ المجتهدین
معالم الدین وملاذ المجتهدین
کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی (ره)، گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی، قم، ۱۴۰۸ق.
شرح پدیدآور: أبو منصور جمال الدین الحسن بن زین الدین النحاریری العاملی الجباعی؛[اخراج‌ و تعلیق‌ و تحقیق‌ عبدالحسین‌ محمدعلی‌ بقال‌]
مصحح: عبدالحسین محمد علی بقال
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
معالم الدین وملاذ المجتهدین
معالم الدین وملاذ المجتهدین
شریف الرضی، قم، ۲ش.
شرح پدیدآور: ابو منصور جمال الدین الحسن بن زین الدین النحاریری العاملی الجباعی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
معالم الدین وملاذ المجتهدین
معالم الدین وملاذ المجتهدین
جماعة ‌المدرسین‌ فی‌ ‌الحوزه‌ ‌العلمیه‌ بقم‌، موسسه‌ ‌النشر ‌الاسلامی‌، قم، ۱۳۶۵ش.
شرح پدیدآور: تالیف جمال الدین الحسن الشهید الثانی زین الدین العاملی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
تنالگان: تحقیق لجنه التحقیق جماعه المدرسین بقم المشرفه
فروست: جماعه المدرسین بقم المشرفه ، موسسه النشر الاسلامی؛۳۶۸
توضیح: کتابنامه به صورت زیرنویس .
معالم الدین و ملاذ المجتهدین
کتابفروشی اسلامیه، تهران، ۲ش.
شرح پدیدآور: حسن بن زین الدین شهید الثانی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
معالم الدین و ملاذ المجتهدین
معالم الدین و ملاذ المجتهدین
دانشگاه مک گیل،موسسه مطالعات اسلامی، تهران، ۱۳۶۲ش.
شرح پدیدآور: از شیخ حسن بن زین الدین شهید ثانی؛ به اهتمام مهدی محقق
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
فروست: سلسله‌ دانش‌ ایرانی‌؛ ۳۰: مجموعه‌ میراث‌ ایران‌ و اسلام‌
توضیح: کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
آثار مرتبط
شرح معالم الدین [ابن‌شهید ثانی‌] ۱. شرح معالم الدین [ابن‌شهید ثانی‌] (شرح با عنوان)
نویسنده: آیة الله شیخ مصطفی اعتمادی تبریزی خواجوی
دار الحکمة، چاپ سوم، قم، تیر ۱۳۷۰ش.
أجود الشروح ۲. أجود الشروح (شرح با عنوان)
فی شرح معالم الدین فی الاصول
نویسنده: محسن دوزدوزانی تبریزی
دار العلم، چاپ دوم، قم، ۱۳۷۲ش.، 2 جلد
تفصیل الفصول فی شرح معالم الاصول [ابن‌الشهید الثانی‌] ۳. تفصیل الفصول فی شرح معالم الاصول [ابن‌الشهید الثانی‌] (شرح با عنوان)
نویسنده: محمدجواد ذهنی تهرانی
نشر حاذق، قم، ۱۳۶۵ش.، 3 جلد
۴. هدایة المسترشدین فی شرح اصول معالم الدین (شرح با عنوان)
خودآموز معالم الدین در اصول فقه یا اصول فارسی ۵. خودآموز معالم الدین در اصول فقه یا اصول فارسی (ترجمه با عنوان)
مترجم: مهدی لاجوردی
دار العلم، قم، ۱۳۸۶ق.
۶. حاشیة علی معالم الدین (حاشیه با عنوان)
۷. حاشیة السلطان علی معالم الدین (حاشیه با عنوان)
نویسنده: سلطان العلماء
• حاشیة علی معالم الدین، مکتبة الدواری، قم، ۲ش.
تحریر المعالم معد للشروع فی اصول الفقه ۸. تحریر المعالم معد للشروع فی اصول الفقه (تحریر با عنوان)
همچنین نگاه کنید
حسن بن زین الدین عاملی صاحب معالم (نویسنده)
عبدالحسین محمد علی بقال عبدالحسین محمد علی بقال (مصحح)
مکتبة الدواری مکتبة الدواری (ناشر)
کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی (ره)، گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی (ره)، گنجینه جهانی مخطوطات اسلامی (ناشر)
شریف الرضی شریف الرضی (ناشر)
دار الطباعه حاجی‌ ابراهیم‌ آقای‌ تبریزی‌ دار الطباعه حاجی‌ ابراهیم‌ آقای‌ تبریزی‌ (افست)
جماعة ‌المدرسین‌ فی‌ ‌الحوزه‌ ‌العلمیه‌ بقم‌، موسسه‌ ‌النشر ‌الاسلامی‌ جماعة ‌المدرسین‌ فی‌ ‌الحوزه‌ ‌العلمیه‌ بقم‌، موسسه‌ ‌النشر ‌الاسلامی‌ (ناشر)
مکتبة الاسلامیة کتابفروشی اسلامیه (ناشر)
دانشگاه مک گیل،موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل،موسسه مطالعات اسلامی (ناشر)
وزارت فرهنگ و آموزش عالی،مرکز انتشارات علمی و فرهنگی وزارت فرهنگ و آموزش عالی،مرکز انتشارات علمی و فرهنگی (ناشر)