کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   تنبیه الغافلین عن فضائل الطالبیین
تنبیه الغافلین عن فضائل الطالبیین
زبان: عربی
نویسنده: محسن جشمی بیهقی
سرعنوان موضوعی: خاندان نبوت در قرآن، خاندان نبوت > احادیث اهل سنت، خاندان نبوت > احادیث، احادیث شیعه > قرن5ق.، ائمه اثنا عشر > جنبه های قرآنی
رده کنگره: ‎B‎‎‎P‎‎‎ ‎2‎7‎ ‎/‎ج‎5‎ ‎ت‎9
المطبوع من الكتاب:
تنبیه الغافلین عن فضائل الطالبیین
تنبیه الغافلین عن فضائل الطالبیین
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، تهران، ۱۳۷۸ش.
شرح پدیدآور: ابی‌سعد محسن‌بن‌ محمدبن‌ کر‌امه‌ جشمی‌ بیهقی‌
محقق: شیخ محمدرضا انصاری قمی
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
شابک: ۹۶۴-۴۲۲-۱۹۱-۵
فروست: کتابخانه‌، موزه‌ و مرکز ‌اسناد مجلس‌ شور‌ا‌ی‌ ‌اسلامی‌؛ ۴۹
توضیح: ‌عربی‌ چاپ‌ قبلی‌: مرکز ‌الغدیر للدر‌اسات‌ ‌الاسلامیه‌، ۱۳۷۸.
کتابنامه‌: ص‌. [۲۰۹] - ۲۱۱؛‌همچنین‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
‌عنو‌ان‌ رو‌ی‌ جلد: فضائل‌ ‌الطالبیین‌.
نمونه.
اهدا کننده: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
تنبیه الغافلین عن فضائل الطالبیین
تنبیه الغافلین عن فضائل الطالبیین
موسسه شمس الضحی، تهران، ۱۳۸۳ش.
شرح پدیدآور: تالیف الشیخ أبی البدر محسن بن کرامة الجشمی البیهقی
قطع: وزيرى
نوع جلد: شومیز
شابک: ‎۹۶۴-۹۵۲۴۵-۵-x‬
تنالگان: تحقیق موسسة شمس الضحی الثقافیة
توضیح: کتابنامه به صورت زیر نویس.
نسخه‌های خطی و عکسی از کتاب:
تنبیه الغافلین عن فضائل الطالبین تنبیه الغافلین عن فضائل الطالبین
مخطوطة کتابخانه جامع کبیر.
زبان: عربی
نویسنده: محسن جشمی بیهقی
سرعنوان موضوعی: خاندان نبوت در قرآن، خاندان نبوت > احادیث اهل سنت، خاندان نبوت > احادیث، احادیث شیعه > قرن5ق.، ائمه اثنا عشر > جنبه های قرآنی
کاتب: سیّد علی به قاسم موبدی عنبسی زیدی
تاریخ کتابت: ۱۵ ربیع الاول ۱۲۹۲ق.
شماره نسخه عکسی: ع/۱۹
تنبیه الغافلین عن فضائل الطالبیین تنبیه الغافلین عن فضائل الطالبیین
زبان: عربی
نویسنده: محسن جشمی بیهقی
سرعنوان موضوعی: خاندان نبوت در قرآن، خاندان نبوت > احادیث اهل سنت، خاندان نبوت > احادیث، احادیث شیعه > قرن5ق.، ائمه اثنا عشر > جنبه های قرآنی
شماره نسخه عکسی: ع/۱۹۶