کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ ایران   /   عین الوقایع
عین الوقایع
عنوان فرعی: تاریخ‌ ‌افغانستان‌ در سالها‌ی‌ ۱۲۰۷ - ۱۳۲۴ ق‌
زبان: فارسی
به کوشش: محمد آصف فکرت
نویسنده: محمدیوسف ریاضی هروی
سرعنوان موضوعی: افغانستان > تاریخ
رده کنگره: ‎D‎S‎R‎ ‎1‎3‎1‎1‎ ‎/‎ر‎9‎ ‎ع‎9 , ‎D‎S‎R‎ ‎1‎3‎1‎1‎ ‎/‎ع‎9‎ ‎ر‎9
المطبوع من الكتاب:
عین الوقایع
عین الوقایع
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۹ش.
شرح پدیدآور: محمدیوسف‌ ریاضی‌ ‌هرو‌ی‌؛ به کوشش محمدآصف فکرت
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
فروست: مجمو‌عه‌ ‌انتشار‌ات‌ ‌ادبی‌ و تاریخی‌؛شماره‌ ۳۳
توضیح: مصور.
نمایه.
تاریخ افغانستان
قطع: جيبى
نوع جلد: مقوایی