کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /     /   چند امتیاز نامه عصر قاجار
چند امتیاز نامه عصر قاجار
عنوان موازی: =Some concessionaries of Qajar reign
زبان: فارسی
به کوشش: میر هاشم محدث
سرعنوان موضوعی: امتیازنامه ها > ایران، ایران > تاریخ > قاجاریان،١١٩٣-١٣٤٤ق.
رده کنگره: ‎D‎‎‎S‎‎‎R‎ ‎1‎3‎7‎6‎ ‎/‎م‎3‎ ‎چ‎9
چند امتیاز نامه عصر قاجار
چند امتیاز نامه عصر قاجار
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،سازمان چاپ و انتشارات، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.
شرح پدیدآور: میر‌هاشم‌ محدث‌
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
شابک: ۹۶۴-۴۲۲-۱۴۳-۵
فروست: تاریخ
توضیح: کتابنامه‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
نمایه.
نمونه.