کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ آسیا   /   گزارش سفارت کابل
گزارش سفارت کابل
عنوان فرعی: سفرنامه سید ابوالحسن قندهاری در ‎۱۲۸۶ و اسناد مربوط به آن
زبان: فارسی
نویسنده: قندهاری، ابوالحسن.
گردآورنده: محمد آصف فکرت
سرعنوان موضوعی: سفرنامه ها، ایران > روابط خارجی > افغانستان، افغانستان > سیر و سیاحت > قرن13ق.، کابل > سیر و سیاحت > قرن13ق.
رده کنگره: ‎D‎S‎ ‎3‎5‎2‎ ‎/‎ق‎9‎ ‎گ‎4
گزارش سفارت کابل
گزارش سفارت کابل
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، تهران، ۱۳۶۸ش.
شرح پدیدآور: محمد آصف فکرت
قطع: وزيرى
نوع جلد: مقوایی
فروست: مجموعه انتشارات ادبی وتاریخی؛ ‎۲۷
توضیح: واژه نامه.
همچنین نگاه کنید
قندهاری، ابوالحسن. قندهاری، ابوالحسن. (نویسنده)
محمد آصف فکرت محمد آصف فکرت (گردآورنده)
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار (ناشر)