کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ   /   مقدمه ابن خلدون
مقدمه ابن خلدون
زبان: عربی
نویسنده: عبدالرحمن ابن خلدون
سرعنوان موضوعی: تاریخ > فلسفه، تاریخ اجتماعی، تمدن
رده کنگره: ‎D‎ ‎1‎6‎/‎7‎ ‎/‎الف‎2‎ ‎م‎7‎4 , ‎D‎ ‎1‎6‎/‎7‎ ‎/‎م‎7‎4‎ ‎الف‎2
المطبوع من الكتاب:
مقدمه ابن خلدون
مقدمه ابن خلدون
دار الکتاب العربی، بیروت، 2005م.
شرح پدیدآور: عبدالرحمن بن محمدبن خلدون
با مقدمه: محمد اسکندرانی
قطع: وزيرى
نوع جلد: سلفون سخت
شابک: ۹۹۵۳-۲۷-۰۰۲-۳
مقدمه ابن خلدون
مقدمه ابن خلدون
دارالجیل، چاپ اول، بیروت، ۲ش.
شرح پدیدآور: تالیف عبدالرحمن بن محمد بن خلدون
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
آثار مرتبط
ترجمه مقدمه ابن خلدون ۱. ترجمه مقدمه ابن خلدون (ترجمه با عنوان)
مترجم: محمد پروین گنابادی
• مقدمه ابن خلدون، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ هشتم، تهران، ۱۳۷۵ش.، 2 جلد
همچنین نگاه کنید
عبدالرحمن ابن خلدون عبدالرحمن ابن خلدون (نویسنده)
محمد اسکندرانی محمد اسکندرانی (با مقدمه)
دار الکتاب العربی دار الکتاب العربی (ناشر)
دارالجیل دارالجیل (ناشر)