کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   فلسفه اسلامی   /   شرح المنظومة
شرح المنظومة
زبان: عربی
نویسنده: ملا هادی سبزواری
سرعنوان موضوعی: سبزواری،هادی بن مهدی،١٢١٢-١٢٨٩ق > شرح منظومه > نقد و تفسیر، فلسفه اسلامی > م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍‍ی‌ ت‍‍ا ق‍رن‌ ۱۴
رده کنگره: ‎B‎B‎R‎ ‎1‎2‎3‎4‎ ‎/‎آ‎3
غرر الفرائد فی فن الحکمه و شرحها (شرح المنظومه)
غرر الفرائد فی فن الحکمه و شرحها (شرح المنظومه)
دار المرتضی، مشهد، ۲ش.
شرح پدیدآور: للفیلسوف الاسلامی الکبیر الحاج ملا هادی السبزواری مع حواش مختارة من العلامه المحقق الشیخ محمد تقی الآملی نقح النص و حرره و علق علیه فاضل الحسینی المیلانی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
توضیح: کتابنامه.
آثار مرتبط
درر الفوائد و  هو تعلیقه‌ علی‌ شرح‌ المنظومه‌ سبزواری‌ ۱. درر الفوائد و هو تعلیقه‌ علی‌ شرح‌ المنظومه‌ سبزواری‌ (شرح با عنوان)
نویسنده: محمدتقی آملی
• غرر الفرائد فی فن الحکمه و شرحها (شرح المنظومه)، دار المرتضی، مشهد، ۲ش.
دار الکتاب، قم، ۱۳۷۷ق.، 2 جلد
درسهای شرح منظومه حکیم سبزواری ۲. درسهای شرح منظومه حکیم سبزواری (شرح با عنوان)
سرشناسه: رضی شیرازی
نویسنده: آیة الله سید رضی شیرازی
انتشارات حکمت، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳ش.، 2 جلد
شرح شرح منظومة السبزواری(قده) ۳. شرح شرح منظومة السبزواری(قده) (شرح با عنوان)
قسم المنطق
نویسنده: محمدعلی گرامی
• شرح منظومة السبزواری(قده)، انتشارات علمی، تهران، ۱۳۶۸ش.
شرح شرح المنظومة ۴. شرح شرح المنظومة (شرح با عنوان)
نویسنده: علامه حسن حسن زاده آملی
• شرح المنظومة، ناب، چاپ اول، تهران، 1992م.، 5 جلد، محقق: مسعود طالبی، با مقدمه: مسعود طالبی
شرح مبسوط منظومه ۵. شرح مبسوط منظومه (شرح با عنوان)
درسهای منزل [ملا هادی‌ سبزواری‌]
نویسنده: آیة الله شیخ مرتضی مطهری
• شرح منظومه، انتشارات حکمت، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۰ش.، 2 جلد
انتشارات حکمت، چاپ چهارم، تهران، ۱۳۶۶ش.، 4 جلد
شرح جدید منظومه سبزواری ۶. شرح جدید منظومه سبزواری (شرح با عنوان)
نویسنده: منوچهر صدوقی سها
کتابخانه فارابی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۰ش.
تعلیقة علی شرح المنظومة ۷. تعلیقة علی شرح المنظومة (حاشیه با عنوان)
نویسنده: فاضل حسینی میلانی
• غرر الفرائد فی فن الحکمه و شرحها (شرح المنظومه)، دار المرتضی، مشهد، ۲ش.
تعلیقه بر شرح منظومه حکمت سبزوای ۸. تعلیقه بر شرح منظومه حکمت سبزوای (حاشیه با عنوان)
نویسنده: میرزا مهدی آشتیانی
• تعلیقة رشیقة علی شرح منظومة السبزواری، حوزه علمیه قم، دفتر تبلیغات اسلامی، مرکز انتشارات، چاپ دوم، تهران، ۱۴۰۴ق.
همچنین نگاه کنید
ملا هادی سبزواری ملا هادی سبزواری (نویسنده)
دار المرتضی دار المرتضی (ناشر)