کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ ایران   /   تاریخ نیسابور المنتخب من السیاق
تاریخ نیسابور المنتخب من السیاق
زبان: عربی
گردآورنده: ابراهیم بن محمد صریفینی
سرعنوان موضوعی: نیشابور > تاریخ، نیشابور > سرگذشتنامه
رده کنگره: ‎D‎S‎R‎ ‎2‎1‎2‎3‎ ‎/‎ی‎5‎5‎ ‎ف‎2‎3‎0‎1‎5‎
الحلقة الاولی من تاریخ نیسابور المنتخب من السیاق
الحلقة الاولی من تاریخ نیسابور المنتخب من السیاق
جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة، قم، ۱۳۶۲ش.
شرح پدیدآور: الحافظ ابوالحسن عبدالغافر بن اسماعیل الفارسی ، انتخاب ابراهیم صریفینی
مصحح: محمدکاظم محمودی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
توضیح: کتابنامه به صورت زیر نویس.
نسخه‌های خطی و عکسی از کتاب:
تاریخ نیسابور المنتخب  من السیاق تاریخ نیسابور المنتخب من السیاق
زبان: عربی
گردآورنده: ابراهیم بن محمد صریفینی
سرعنوان موضوعی: نیشابور > تاریخ، نیشابور > سرگذشتنامه
شماره نسخه عکسی: ع/۱۱۱
المنتخب من کتاب السیاق لتاریخ نیسابور المنتخب من کتاب السیاق لتاریخ نیسابور
مخطوطة کتابخانه کوپریلی، برقم ۱۱۵۲.
زبان: عربی
گردآورنده: ابراهیم بن محمد صریفینی
سرعنوان موضوعی: نیشابور > تاریخ، نیشابور > سرگذشتنامه
کاتب: ابراهیم بن محمّد بن ازهر صریفنی
تاریخ کتابت: ۳ ربیع الاول ۶۲۲ق.
شماره نسخه عکسی: ع/۱۸۱
آثار مرتبط
۱. السیاق لتاریخ نیسابور (منتخب برای)