کتب چاپی
صفحه اصلی   /   کتابخانه   /   کتب چاپی   /   تاریخ ایران   /   تاریخ نیشابور
تاریخ نیشابور
عنوان موازی: The history of Nishabur
زبان: عربی، فارسی
به کوشش: بهمن کریمی
نویسنده: محمد حاکم نیشابوری
مترجم: محمد خلیفه نیشابوری
سرعنوان موضوعی: نیشابور > آثار تاریخی، نیشابور > تاریخ
رده کنگره: ‎D‎S‎R‎ ‎2‎1‎2‎3‎ ‎/‎ی‎5‎6‎ ‎ح‎2‎
المطبوع من الكتاب:
تاریخ نیشابور
تاریخ نیشابور
کتابخانه ابن سینا، تهران، ۱۳۳۹ش.
شرح پدیدآور: الحاکم ابوعبدالله محمدبن عبدالله بن محمد بن حمدویه بن النعیم الضبی الطهمانی النیسابوری
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
توضیح: نمایه.
تاریخ نیشابور
تاریخ نیشابور
آگاه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.
شرح پدیدآور: ابو عبدالله حاکم نیشابوری؛ترجمه محمد بن حسین خلیفه نیشابوری؛مقدمه،تصحیح و تعلیقات محمد رضا شفیعی کدکنی
با مقدمه: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
با تعلیق: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
مصحح: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
قطع: وزيرى
نوع جلد: گالینگور
شابک: ۹۶۴-۴۱۶-۰۲۰-۷
توضیح: کتابنامه‌: ص‌. [۴۰۳] - ۴۱۰؛ همچنین‌ به‌صورت‌ زیرنویس‌.
کتاب‌ حاضر در سال‌ ۱۳۳۹ به‌کوشش‌ بهمن‌ کریمی‌ توسط انتشارات‌ ابن‌سینا منتشر گردیده‌.